באביב-שגב אנו מאפשרים לכם לנהל תיק השקעות גלובלי באמצעות חשבון בבנק ישראלי או בנק זר.

אנו מנהלים תיקי השקעות במטבע אירו או דולר עם חשיפה לאג"ח ומניות בארה"ב ואירופה עם דגש על התמקדות בשוק האמריקאי ופיזור לשווקים נוספים בהתאם לנתוני המאקרו.

אנו מקבלים מידע ואנליזות מגופי מחקר ובנקים מובילים בחו"ל ומשלבים זאת עם אנליזה הנעשית במשרדנו. שיטת העבודה משלבת השקעה ישירה בניירות הערך עצמם בשילוב מכשירים פסיביים (כדוגמת ETF).

אפשרות לגידור מטבעי בהתאם לצורך.

קופת גמל בניהול אישי