הגנה כפולה בתיק מוטה ארה"ב

הגנה כפולה בתיק מוטה ארה"ב

מתוך המוסף שוק ההון של עיתון גלובס

מספקת כיסוי לתסריטים שונים הרלוונטיים לכלכלה VTIP– ו TBF החזקה משולבת של תעודות הסל
האמריקנית, ומעניקה בעקיפין גם הגנה למי שמחזיק אג"ח ממשלת ישראל במח"מ ארוך.

לחצו לכתבה המלאה