סקירה חודשית נובמבר 2018

אביב-שגב שמחה להגיש לכם סקירה תמציתית ועדכנית על שוקי ההון בעולם.

לחץ כאן לסקירה