סקירה חודשית נובמבר 2019

אחרי החגים כבר כאן….ואנו שמחים להגיש לכם סקירה תמציתית ועדכנית על שוקי ההון
המרכזיים בארץ ובעולם.

לחצו כאן לסקירה