סקירה חודשית פברואר 2019

אביב-שגב שמחה להגיש לכם סקירה תמציתית ועדכנית על שוקי ההון בעולם.

לחץ כאן לסקירה