סקירת שוק ההון

סקירת מאקרו דצמבר 2012

חלק א- שוק האג"ח בישראל:

אג"ח ממשלתי:
בעקבות התחזיות האחרונות לפיהן יש צפי למדדים נמוכים יחסית לשנה הקרובה, יש צורך לבצע הבחנה בין האפיק השקלי והאפיק המדדי. כמו כן, למח"מ השונה בכל אחד מהאפיקים משמעות רבה. אנו סבורים כי האפיק השקלי הממשלתי במח"מ ממוצע של 7-5 שנים הוא המועדף כעת.

אנו ממליצים לעשות זאת על ידי רכישת אג"ח ממשלתי שקלי במח"מ ארוך יחסית של 7-10 שנים וכן רכישת אג"ח במח"מ קצר יחסית של 2-3 שנים. שילוב זה יוצר מח"מ סינתטי של 5.5 שנים, אשר מניב תשואה ממוצעת גבוהה יותר מרכישה ישירה של אג"ח במח"מ דומה.

באפיק הממשלתי צמוד: בעקבות רמת התשואות הנמוכה ששוררת באפיק זה אנו ממליצים להתמקד באג"ח צמוד במח"מ ארוך יחסית של 7-10 שנים. אנו סבורים כי התשואה העודפת שנותן אפיק זה מפצה על הסיכון הכרוך במח"מ הארוך יחסית וזאת עקב הצפי הנוכחי לפיו הריבית לא צפויה לעלות בטווח הקצר-בינוני ואולי אף לרדת.

האפיק הקונצרני:
הקונצרני הצמוד: בדיקה של מדד התל בונד 20 מראה כי המח"מ הממוצע של איגרות החוב במדד עומד על 4.23 שנים. תשואת הברוטו של התל-בונד 20 עומדת על 1.86%, מה שמצביע על פער של 1.54%מהאפיק הממשלתי המקביל.

אם נבדוק את הנתונים נגלה כי פער זה נשאר יציב כבר תקופה ארוכה למדי. אנו סבורים כי רק תהליך של הורדות ריבית נוספות עשוי לגרום לצמצומו של הפער הזה. תהליך של הנפקות אג"ח חדשות או הרחבות של סדרות אג"ח קיימות (שעשוי להתרחש בסביבה של ריבית נמוכה מאד) עשוי גם הוא לגרום לצמצומו של פער זה. במידה ולא יתרחש תהליך של הורדת ריבית המרווח הנוכחי צפוי להישאר על כנו ואולי אף לעלות.

אנו סבורים כי לאור רמת התשואות הנוכחיות באפיק זה כדאי להעז ולהשקיע באג"ח במח"מ קצר ובדירוג A- עד B .

לסיכום, אנו ממליצים לחלק את האפיק הצמוד בתיק ההשקעות באופן הבא: 60% ממשלתי במח"מ בינוני ארוך (7 שנים ) ו-40% באג"ח קונצרני בדרגת סיכון גבוהה יותר בדירוג A- ועד B ובמח"מ קצר. כמובן שכל החלטה בעניין השקעה באג"ח החברות בדירוג הנמוך יחסית צריכה להיעשות תוך בדיקה מדוקדקת של כל חברה וחברה.

לעניין האפיק הקונצרני הלא-צמוד: באפיק הלא צמוד אנו סבורים שיש להתמקד במח"מ בינוני-ארוך ובאג"ח בדירוג גבוה. המח"מ הממוצע של מדד התל בונד שקלי עומד על 2.9 שנים והתשואה הממוצעת שלו על: 3.59% המרווח מהאג"ח הממשלתי במח"מ המקביל עומד על 1.49%. כאמור, איננו יכולים לפסול תרחיש של הורדות ריבית בטווח הקצר- הבינוני (אם בשל הורדות ריבית בחו"ל או בשל רצון הנגיד לעודד צמיחה במשק), ולכן אנו סבורים שיש להתמקד באג"ח בעלות מח"מ ארוך יחסית בדירוג גבוה של AA ו-+A. כך לדוגמא ניתן לרכוש אג"ח בנקים בריבית משתנה המניב תשואה של מק"מ +2% המניבה תשואה עודפת של 1.03% מהאג"ח הממשלתיות בריבית משתנה במח"מ זהה.

 

חלק ב- האפיק המנייתי בארץ ובחו"ל:

בישראל: אנו ממשיכים להחזיק בדעה כי בכל הקשור לשוק המניות בארץ יש להתמקד במניותיהן של חברות רב לאומיות ובעלות סחירות גבוהה ממדד ת"א 25.

רמות המכפילים במניות אלה עדיין נמוכה מהממוצע בשווקי מניות מפותחים אחרים בעולם. בנוסף, קצב הצמיחה הצפוי במשק הישראלי לשנה הקרובה צפוי להישאר נמוך למדי, חברות שפעילותן רב לאומית ומוטת יצוא עשויות להיפגע פחות מעובדה זאת. בין החברות בקטגוריה זאת אנו מאמינים בביצועים טובים של מניות חברת כי"ל וחברת אלביט מערכות.

אנו עדיין מאמינים, כי באפיק המנייתי יש להמשיך ולהקצות את עיקר המשקל לטובת חו"ל – בעיקר השוק האמריקאי ולשקול התחלת הסטת חלק מסוים מההשקעה גם לעבר השוק הסיני.

השוק האמריקאי: שוק זה מוסיף לנפק נתונים חיוביים בעניין תמונת המאקרו הכלכלית: נתוני האבטלה, נתוני מדד מנהלי הרכש ונתוני התחלות הבנייה – כל אלו מלמדים שיפור הדרגתי במצבו של המשק האמריקאי. למרות זאת שוק זה אופיין לאחרונה בתנודתיות רבה עקב עצבנות המשקיעים בשל העובדה שטרם נמצא פתרון לבעיית "הצוק הפיסיקלי" (אותו מקבץ של העלאות המסים וקיצוצים תקציביים, שאמור להיכנס לתוקף לקראת סוף 2012) . אנו מאמינים כי שני הצדדים העומדים משני צדי המתרס: הרפובליקנים והדמוקרטים ינהגו באחריות ויגיעו בסופו של דבר להסכמה המבוססת על פשרה. הדבר ירגיע את השווקים ויסייע להמשך מהלך של עליות בשוק האמריקאי. בין הסקטורים הנראים לנו כדאיים יותר להשקעה: הם סקטור הצריכה וסקטור הפיננסים.

סין: הכלכלה השנייה בגודלה בעולם מספקת לאחרונה פרמטרים חיוביים בכל הקשור לצמיחה. בנוסף, חלו שינויים פוליטיים במדינה, כאשר לאחרונה היו חילופים בקרב הנהגת המדינה. ההנהגה החדשה שמה לה מספר יעדים ארוכי טווח בכל הנוגע לשיפור הכלכלה הסינית ובהם: שיפור הצריכה הפרטית, עידוד תהליך העיור והקטנת נטל המס על הדירות. כמו כן, ההנהגה קבעה יעד להכפלת ההכנסה לנפש עד שנת 2020 ועידוד מעמד הביניים.

קצב האינפלציה שהתמתן לאחרונה עשוי לאפשר לבנק המרכזי בסין להוריד את רמת הריבית, פעולה שעשויה לעודד את שוק המניות הסיני. הדרך הקלה ביותר להיחשף לשוק המניות הסיני היא באמצעות תעודות סל על מדדים שונים בשוק המניות הסיני הנסחרות בבורסת ארה"ב בדולר.

אירופה: בשלב זה הנתונים אינם מצביעים על שיפור בכלכלת אירופה ונראה כי הגוש על סף כניסה למצב של מיתון. בנוסף, יוון, ספרד ופורטוגל מוסיפות ויוסיפו להוות מקור לדאגה עבור מדינות האיחוד והמשקיעים. שורה של צעדים עליהם החליטו לאחרונה מנהיגי המדינות ושרי האוצר שלהן עודדו במקצת את המדדים באירופה. אגב, הסתכלות על המדדים של המדינות המובילות באירופה לעומת מדד ה S&P האמריקאי מראה קורלציה גדולה יחסית בין המדדים מבחינת תקופות העליות והירידות בהם, כאשר חלק מהמדדים, דוגמת מדד הדאקס הגרמני עלו ב- 11 החודשים האחרונים בביצועיהם על מדד ה S&P. (הדאקס עלה ב- 24% ואילו מדד ה- S&P עלה ב-12%). באירופה קיימות חברות רב-לאומיות מצוינות רבות. חלקן נסחרות כעת ברמות מחירים נמוכות. ברם, הבעיות של אירופה יוסיפו להעיק ולהעיב על השווקים שם ולגרום לתנודתיות רבה. משקיע ארוך טווח, בעל יכולת ספיגה של תנודתיות יכול לשקול השקעה סלקטיבית גם באירופה. סקטורים מומלצים: ענפי הביטוח והצריכה.

 

תמהיל ההשקעות המומלץ:

אפיקי השקעה

{**הערה: אג"ח שקלי נחלק ל: 20% ממשלתי , 20% קונצרני. אג"ח מדדי נחלק ל: 15% ממשלתי 15% קונצרני }.

אין בחומר או בפרסומים הכתובים באתר בכדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי ומסודר בענייני השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו הספציפיים של כל אדם ואדם, ואין בו בכדי להוות משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ בהשקעות כאמור בחוק "הסדרת הייעוץ בהשקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995".
החומרים באתר מיועדים לקריאה בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או הצעה משום סוג לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך. אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק או תוצאה או הפסד אשר ייגרמו בעקבות הסתמכות של מי מהקוראים על כל מידע או פרסום המצויים באתר זה.