סקירה חודשית ספטמבר 2022

אביב – שגב שמחה להגיש לכם סקירה תמציתית ועדכנית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית ספטמבר 22