אביב-שגב שמחה להציע לכם שירות חדש : קופת גמל בניהול אישי
( IRA ( Individual Retirement Account

קופת גמל בניהול אישי הינה מוצר חדשני ומתקדם בשוק החיסכון הפנסיוני המאפשרת לעמית החוסך לנהל את כספי החיסכון שלו במסגרת של תיק השקעות, בצורה שתתאים לאופיו ולצרכיו.

בשיטת ה- IRA הלקוח יכול לנהל את תיקו בעצמו או באמצעות מנהל תיקים לפי בחירתו כאשר הכספים נמצאים תחת המסגרת של קופת גמל, תוך שקיפות מלאה ומעקב יומי אחרי קופת הגמל שלו.

אנו באביב-שגב, מציעים לחוסך לנהל את קופת הגמל שלו כתיק השקעות המנוהל על ידינו בשיתוף-פעולה עם חברת "איי. אר. איי ישראל בע"מ (הנקראת "החברה המנהלת"). איי. אר. איי ישראל היא בעלת רישיון לניהול קופות גמל בניהול אישי ממשרד האוצר ומספקת את התשתית החוקית והתפעולית לניהול קופות גמל בניהול אישי. כספי החיסכון מנוהלים באותה דרך בה מנוהל כל תיק השקעות בחברתנו.
כל הדיווחים והפעולות בחשבון החוסך (הפקדות, משיכות וכיו"ב) מבוצעות ע"י החברה המנהלת, כפי שנעשה בכל קופת גמל אחרת.

מי יכול לנהל קופת הגמל בשיטת ה- IRA?
רשאי להצטרף לקופת גמל בניהול אישי בעל קופת גמל שהכספים הנמצאים בה הופקדו בה לפני 2008 ונמצאת במסלול ההוני. כל עמית העומד בקריטריונים הללו רשאי להסב את קופת הגמל שלו לקופת גמל בשיטת ה-IRA.

כספי קופה בניהול אישי ניתנים להשקעה רק בני"ע סחירים, בפיקדונות ובקרנות נאמנות, בישראל ובמדינת חוץ המאושרת על פי תקנות משרד האוצר.

יתרונות החיסכון באמצעות קופת גמל בשיטת ה-IRA:
• הלקוח הינו שותף אקטיבי בבחירת מסלול /תמהיל ההשקעה.
• התאמה טובה יותר של אופן ניהול כספי החיסכון לצרכיו, העדפותיו של הלקוח ובה בעת הלקוח נעזר באיש מקצוע בעל ניסיון רב שנים.
• כל הזכויות ההטבות לרבות שמירה על הוותק, הניתנות בקופת הגמל נשארות בתוקף.
• שקיפות מלאה לאורך כל הדרך.

איך פותחים קופת גמל אישית?
אז אם החלטתם שאתם מעוניינים לקבל שירות פרימיום של ניהול אישי של קופת הגמל שלכם על ידי אביב-שגב צרו עמנו קשר ונסביר לכם בפירוט איך יוצאים לדרך…

קופת גמל בניהול אישי