שיטת העבודה הנהוגה אצלנו מאפשרת לנו גמישות ויכולת תגובה מהירה ביחס להתפתחויות בשוק תוך מקסום התועלת לטובת תיק ההשקעות של הלקוח.

אנו מבצעים מעקב יומיומי על התיקים דבר זה מאפשר לנו לאתר הזדמנויות הנובעת מהתפתחויות כלכליות, מתנודתיות בשווקים נתוני מאקרו ושינויים גיאופוליטיים.

לפי השקפתנו, האנשים שמנהלים את הכסף צריכים גם "לחיות" את השוק וגם להכיר את לקוחותיהם היטב. לדעת את אחוז המניות של מי להקטין כשצרות מתעוררות באופק ומי ירצה "לדוג" הזדמנויות השקעה דווקא כשהשווקים רועדים.

אנו מאמינים בהחזקה ישירה של ניירות ערך ככל האפשר. שיטת עבודה זו מונעת תשלום של "כפל דמי ניהול" כאשר הלקוח משלם דמי ניהול הן עבור קרנות הנאמנות שהוא מחזיק בתיק והן עבור ניהולו הישיר של התיק.

אנו בוחרים בקפידה כל אג"ח ואג"ח לאחר ניתוח מעמיק של החברה המנפיקה ואיננו מסתפקים רק בדירוג הניתן להן ע"י חברות הדירוג. אנו סבורים כי הסדרי החוב שחלים בשנים האחרונות בשוק האג"ח בישראל מוכיחים כי שיטת עבודה זאת מוצדקת.

בכל תקופה אנו בוחנים את תיק האג"ח בהתאם לסביבת האינפלציה החזויה ובהתאם לרמת הריבית הקיימת (תוך התייחסות לבנצ'מרק של רמת הריבית בארה"ב ) ומבצעים את ההתאמות הנדרשות במרכיב האג"חי בתיקים.

אנו משלבים ניתוח ברמת מאקרו, תוך בחינת ענפים מומלצים להשקעה ומשלבים זאת עם ניתוח פרטני של חברות הנראות לנו כאטרקטיביות ביותר להשקעה באותם ענפים. אנו מבצעים בדיקה פרטנית של כל חברה וחברה אשר בה נשקיע ומתייחסים לפרמטרים הכלכליים המהותיים ביחס אליה. אנו בוחרים את מניותיהן של החברות שעשיות לתת בעתיד תשואה עודפת על מדדי השוק.

אנו מאמינים שכדי לגבש תמהיל השקעה טוב יש צורך לבחור בכל ענף מומלץ מניות גדולות של חברות רחבות היקף מבחינת שוויין והיקף פעילותן ובמקביל אליהן חברות קטנות יותר בעלות פוטנציאל גדילה ניכר או שעשויות להירכש בעתיד ע"י אחת מהחברות הגדולות.

בכל תקופה ובכל מצב אנו משתמשים בניסיון ובמקצועיות שלנו כדי לנהל את תיק ההשקעות שלך באופן המיטבי תוך שאנו שומרים על מידה רבה של זהירות ואחריות המתחייבת בעת ניהול כספים של אחרים.