החברה השבדית שמודדת את כל הדרך להצלחה

מתוך עיתון כלכליסט
Hexagon, המתמחה בטכנולוגיות מדידה, מראה מגמה עקבית של שיפור. הרווח הנקי גדל ב־ 15% מדי שנה ולחברה מסורת של חלוקת דיבידנד

לחצו לכתבה המלאה