המיתון באירופה דילג על צריכת מוצרי הנייר

מתוך עיתון כלכליסט
השוק האירופי – שאחראי למרבית הכנסותיה של SCA ונפגע ממשבר החוב – לא מנע ממנה ליהנות משיפור בכל הפרמטרים התפעוליים

לחצו לכתבה המלאה