פוסטים מאת אביב שגב

סקירת מאקרו דצמבר 2012

חלק א- שוק האג"ח בישראל: אג"ח ממשלתי: בעקבות התחזיות האחרונות לפיהן יש צפי למדדים נמוכים יחסית לשנה הקרובה, יש צורך לבצע הבחנה בין האפיק השקלי והאפיק המדדי. כמו כן, למח"מ השונה בכל אחד מהאפיקים משמעות רבה. אנו סבורים כי האפיק השקלי הממשלתי במח"מ ממוצע של 7-5 שנים הוא המועדף כעת. אנו ממליצים לעשות זאת על […]

סקירת מאקרו ספטמבר 2012

אג"ח ממשלתי: לאור התשואה הנמוכה הקיימת כיום בשווקים הן בצמוד והן באפיק השקלי ולאור פרסום המדד האחרון שהפתיע את מרבית הכלכלנים, רמת אי הודאות גדלה משמעותית. הציפיה להמשך מגמה של ריבית יורדת כבר אינה מובטחת ולכן אנו ממליצים להתמקד במח"מ הבינוני תוך חלוקה שווה בין האפיק הצמוד לאפיק הלא צמוד. ניתן לבצע זאת בשתי דרכים: […]