סקירה חודשית פברואר 2017

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית ינואר 2017

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם. עם הפנים ל- 2017.

סקירה חודשית דצמבר 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית נובמבר 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית ספטמבר 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית אוגוסט 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית יולי 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית יוני 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית מאי 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.

סקירה חודשית אפריל 2016

אביב שגב שמחה להגיש לכם סקירה חודשית על שוקי ההון בארץ ובעולם.