קופת גמל בניהול אישי הינה מוצר חדשני ומתקדם בשוק החיסכון הפנסיוני המאפשרת לעמית החוסך לנהל את כספי החיסכון שלו במסגרת של תיק השקעות, בצורה שתתאים לאופיו ולצרכיו.

במסגרת קופת גמל בניהול אישי הלקוח יכול לנהל את תיק ההשקעות שלו בעצמו או באמצעות מנהל תיקים לפי בחירתו כאשר הכספים נמצאים תחת המסגרת של קופת גמל, תוך שקיפות מלאה ומעקב יומי אחריו.
באביב-שגב אנו מציעים למי שעומד בקריטריונים המתאימים לניהול ב-IRA, לנהל את קופת הגמל שלו כתיק השקעות המנוהל על ידינו בשיתוף-פעולה עם חברת "קל גמל בע"מ", חברה בעלת רישיון לניהול קופות גמל בניהול אישי ממשרד האוצר.

כספי החיסכון מנוהלים באותה דרך בה מנוהל כל תיק השקעות בחברתנו.

קופת גמל בניהול אישי